Frågor & Svar

Nedan finner du en sammanställning av de vanligaste frågorna och svaren. Får du inte svar på dina funderingar här är du alltid välkommen att kontakta FilmBiten på mail info@filmbiten.se eller genom att ställa din fråga i formuläret här till höger. Frågorna besvaras så snart som möjligt.


Filmar ni från duk?
Nej, FilmBiten arbetar helt seriöst och filmar aldrig någonsinfrån duk då detta inte ger tillräckligt bra kvalitet. FilmBiten arbetar med en scanningprocess direkt ifrån filmens yta som garanterar bästa möjliga resultat.

Vad för slags teknik använder Filmbiten vid överföring?
FilmBiten använder en teknik som i korthet går ut på att filmen avläses/scannasdirekt genom en speciallins från filmens yta via en "maskinvisionkamera" i hög upplösning. Därefter separeras färgerna rött/grönt/blått och omvandlas till digitala signaler som direkt går in på en hårddisk för vidare redigering. Belysning av filmen sker genom en "kall" LED-ljuskälla. All överföring övervakas manuellt och färgbalans och intensitet korrigeras. I svårare fall genomförs en efterbearbetning digitalt. Resultatet kan jämföras med en Flashscan som fungerar i princip på samma sätt och ger en flimmerfri och klar bild utan ljuspumpningar.

Är det risk för att filmerna förstörs vid överföring?
Nej det finns ingen risk att dina original förstörs. Filmerna hanteras med största försiktighet och med bomullsvantar. Då filmerna belyses av en speciell typ av ljuskälla, så kallad LED-ljus, finns det heller ingen risk för ”bränd” film då det inte blir någon värmeutveckling. Ett eventuellt problem som kan uppstå är att filmen kan gå upp i skarvar men de lagas då utan problem med ett filmcement.

Hur mycket film är det på de minsta rullarna?
De minsta rullarna är 7,5 cm i diameter och innehåller 15 meter film, vilket för en Super-8 rulle innebär ca 3 minuter och 30 sekunder film. Dubbel-8 innehåller cirka 4 minuter film av samma storlek eftersom de går långsammare.
Övriga storlekar:
13 cm - 60 meter film ca 12-13 min
15 cm - 90 meter film ca 19 min
18 cm - 120 meter film ca 25 min
26 cm - 240 meter film ca 51 min
35 cm - 480 meter film ca 102 min


Hur bra blir kvalitén på det FilmBiten gör?
Kvaliteten håller hög standard. Självklart påverkas slutresultatet av i vilket skick originalet är. FilmBiten förlitar sig inte enbart på tekniken utan är lika noggrann under hela processen. Fula skarvar och brända rutor klipps bort i digitalredigeringen och ersätts av väl anpassade övergångar. Även vid överföringar till en hårddisk där kunden själv vill göra redigeringen tas ändstrippar och fula skarvar bort innan leverans.


Hur mycket film får plats på en DVD?
På en enkelsidig DVD, en singel layer, ryms max 73 minuter i 100 procent DVD-kvalitet.
Man kan pressa in mera, men då på bekostnad av filmkvalitén.


Kan jag få mina filmer överförda till en VHS?
FilmBiten har valt att inte arbeta med VHS längre,då de flesta föredrar DVD/Hårdisk eller BlueRay. VHS håller på att fasas ut helt från marknaden vilket gör det svårt att få tag på VHS-band med hög kvalitet. Har en kund däremot specifika önskemål om just VHS-format så går det oftast att lösa. Däremot så kan kunden få på DV-band, vilket fortfarande efterfrågas.


Om jag vill kunna redigera mina alster själv, vad gäller då?
Enklast är att filmerna levereras i AVI-format på en eller flera DVD-skivor eller helst på en flyttbar hårddisk. Dock har AVI den nackdelen att dessa filer tar stor plats och på en enkelsidig DVD ryms endast ca 19 minuter film. Alternativet är att få det i MPEG-format som tar betydligt mindre plats. Dock har detta format också en nackdel genom att är ett s k "förstörande" format då filmen först komprimeras till MPEG när jag för över filmen och ytterligare en gång av dig när du själv redigerar och slutligen lägger över på DVD. Detta gör att kvaliteten försämras. Rekomendationen är AVI. Dock kan sådana filer endast spelas upp i datorer. Du kan också välja att spara det direkt på DV-band eller som sagt på en flyttbar hårdisk för att sedan ta in det i datorn. På den flyttbara hårddisken ligger det då redan som okomprimerad AVI.


Är det samma minutpris om jag vill ha det som färdig DVD eller som redigerbar AVI?
Ja det är det. Det beror på att tiden det tar att läsa in filmen är densamma.


Ingår textning och menyer i minutpriset?
Ja det gör det. Tänk på att skicka med uppgifter om vem som filmat, årtal, etc om det inte redan står på filmerna.


Överför FilmBiten smalfilmer med ljud?
Jajjamen. Vill du ha filmen med stereo/Surround eller liknande "lyfter” jag ut ljudet separat och bearbetar detta i ett särskilt program, typ Sound Forge eller liknande. Därefter synkroniseras ljudet åter med filmen. Om inget annat önskas används ljudet som det är med mindre ljudkorrigeringar så som equalizer och kompressor/brusreducering. Även 16 mm film med optiskt eller magnetiskt ljud kan kopieras/överföras.
Även separat ljud från 16 mm magnetband.


På min DVD som ni levererade ser mörka sekvenser i filmen väldigt korniga ut? Varför är det så?
Det är en bieffekt som blir av komprimeringen för att det ska få plats på DVD-skivan. Underexponerad film med mörka partier blir mer eller mindre korniga då filmkornen på 8 mm film är betydligt större än vad den är på t ex en biograffilm. Detta visar sig mera markant på Dubbel/Standard-8 än på senare Super-8 film, där filmkornen är finare.


Är skivorna som ni levererar kopieringsskyddade?
Nej. Du kan kopiera hur många gånger du vill.


Är det möjligt att även föra över 16 mm film med ljud?
Ja, både med optiskt och/eller magnetiskt ljud. 18 eller 24 f/sec.


Kan jag få mina filmer överförda till DV-band istället och redigera själv?
Ja det kan du absolut få. Det är att föredra jämfört med en enkelsidig DVD, som bara rymmer ca 19 minuter film i AVI-format i full DV-kvalitet.


Jag tänkte redigera själv, kan jag få mina filmer överförda till en flyttbar hårddisk?
Ja det går bra. Tänk då på att skicka en disk med USB-gränssnitt! USB 2,0 eller 3,0 går lika bra.


Hur många meter smalfilm, tex Super-8, får plats på en DVD-skiva?
Det får plats ca 350 meter smalfilm på en färdig DVD-skiva (Singel Layer) utan att inskränka på grundkvalitén.


Klarar du att överföra Super-8 med Optiskt ljud?
Nej, Super-8 med optiskt ljud är väldigt ovanligt, om det ens existerar,och kräver en sådan utrustning som FilmBiten isåfallinte har i dagsläget. Däremot görs Super-8/Singel-8, Standard/Dubbel-8 med magnetiskt ljud.


Jag har just tittat på gamla Super-8 filmer, och en del var väldigt blåaktiga rakt igenom. Vad beror detta på?
Oftast beror detta på att man har använt film (Typ A), avsedd för elektriskt ljus, utomhus. När filmen däremot har ett rött genomslag beror det oftast på att man filmat med bristande belysning eller använt film inomhus som är avsedd för utomhusbruk.


Kan jag få mina 8 mm smalfilmer i bredbildsformat eller HD-upplösning?
Det går att få bredbildsformat men är inget som rekommenderas då rutorna på smalfilmen har ett format som gör att det är svårt att göra om till bredbild utan att kvaliteten blir sämre. Resultatet blir förvrängt och ser utdraget ut. Vill man undvika det måste bilden kapas på något håll vilket inte heller är optimalt, och då försvinner ca 20 % av bildinnehållet.


Har ni backup på insänt material, och hur länge i så fall?
Allt material sparas här på hårddiskarna i upp till en månad efter slutfört arbete. Därefter raderas det. Mot en extra avgift kan slutresultatet lagras på arkivbeständiga DVD som säkerhetsbackup här hos FilmBiten..


Med vilken hastighet scannas filmerna?
Både 8 mm smalfilmer och 16 mm film scannas progressivt normalt med en hastighet utav ca 12 bilder/sek progressivt och sätts samman till en hel film i datorerna med "rätt" hastighet.Saknar du någon fråga eller ett svar? Kontakta mig och FilmBiten!Ställ en fråga
Namn: *

E-postadress: *

Din fråga:Visa fler filmexempel
Kontakta FilmBiten
All rights reserved. Filmbiten © 2005 -