Fyll i antal meter eller antal minuter för den filmtyp du har, så får du en ungefärlig prisuppgift direkt!

OBS! Om du använder decimal, så använd punkt som tecken.

Super-8, 18 fps
Antal Super-8 á pris Summa
Antal meter 4.45 kr 39.99
Antal minuter 20 kr 14.99
Dubbel-8, 16,66 fps
Antal Dubbel-8 á pris Summa
Antal meter 5.30 kr 39.99
Antal minuter 20 kr 14.99